Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení
Potřeba tepla za rok26 MWh31 MWh42 MWh51 MWh75 MWh84 MWh
Tepelná ztráta8,5 kW10 kW13,5 kW16 kW24kW27 kW
Vhodný typ EKO95 EKO135 EKO195 EKO200 EKO310 EKO380
Potře­ba tepla za rok61 MWh26 MWh31 MWh32 MWh51 MWh
Tepel­ná ztráta19,5 kW8,5 kW10 kW10,5 kW16 kW
Vhod­ný typ EKO 95 EKO 135 EKO 195 EKO 200
Potře­ba tepla za rok69 MWh75 MWh84 MWh110 MWh132 MWh179 MWh
Tepel­ná ztráta22 kW24 kW27 kW36 kW42 kW57 kW
Vhod­ný typ EKO 310 EKO 380

Tepelná čerpadla EKOVY

Kvalita

Tepelná čerpadla EKOVY prošla rozsáhlými testy a jsou to spolehlivá zařízení. V našich tepelných čerpadlech jsou použity venkovní jednotky, kterých je jen v České republice nainstalováno několik tisíc. Stále rozšiřujeme okruh spolupracujících firem, aby byl případný servis vždy dostupný.

Tepelná čerpadla EKOVY jsou v provedení monoblok. To znamená, že nejchoulostivější část, t.j. chladivový okruh je celá umístěná ve venkovní jednotce a je již ve výrobě pečlivě zkontrolována. Do chladivového okruhu pak již není třeba při montáži zasahovat. Nehrozí proto nebezpečí úniku chladiva nebo vniknutí nečistot do chladivového okruhu tepelného čerpadla.

Vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch voda EKOVY jsou v klimatických podmínkách České republiky nejefektivnějším zdrojem vytápění. Dosahují podobné účinnosti, jako typ země voda, ale mají mnohem nižší pořizovací náklady a tedy výrazně kratší dobu návratnosti investice. Lze je s výhodou využít také pro ohřev teplé užitkové vody a pro ohřev bazénu.

Ekvitermní regulace

Vytápění našimi tepelnými čerpadly je řízeno ekvitermní regulací na základě venkovního teploměru. V řídící jednotce se vyhodnocuje množství dodaného tepla a požadované teplo a systém tak umí vzít v úvahu i to, že např. v době vysokého tarifu elektrické energie nedodával teplo a proto tento deficit uhradí, jak je to možné. Stejně se chová i při zvýšeném odběru TUV, kdy se přednostně věnoval ohřevu teplé užitkové vody. Dále umí vyhodnotit vztah mezi okamžitou a průměrnou venkovní teplotou a snaží se tedy, aby venkovní jednotka běžela především v době, kdy je venku trochu tepleji a je vyšší topný faktor.

Řídící jednotka má schopnost se učit. To se projevuje tak, že pokud zjistí, že venkovní jednotka má dostatek sil pro ohřev TUV i topení, tak přednostně ohřívá TUV (pochopitelně s poněkud horším topným faktorem, ale stále mnohem vyšším než při ohřevu TUV v elektrickém bojleru) a pokud dosáhne potřebné teploty, přepne se na topení, kdy pracuje s nízkou teplotou topné vody a tedy s dobrým topným faktorem. Pokud potřebuje odmrazit, přepne se spodní třícestný ventil do horní polohy a využívá tak pro odmrazování teplou vodu v dolní části bojleru.

Ovládání dotopu

Pokud venkovní jednotka tepelného čerpadla EKOVY přestává stíhat, zajistí řídící jednotka, že venkoní jednotka pracuje stále v režimu topení, pouze udržuje spodní část bojleru nahřátou pro účely odmrazení a ohřev TUV dělá topné těleso. Tak pracuje venkovní jednotka stále při co nejnižší teplotě topné vody. Pokud ani za těchto podmínek nedokáže dát venkovní jednotka dost tepla do topení, využívá se topné těleso i pro dotop. Mezi těmito režimy je plynulý přechod, aby provoz byl co nejúspornější.

Více topných okruhů

Pokud potřebujete, aby tepelné čerpadlo dodávalo teplo do podlahového topení i do radiátorů, zajistí naše řídící jednotka, že tepelné čerpadlo bude pracovat v optimálním režimu. Oba okruhy mají nezávislé ovladání a samostatné ekvitermní křivky. Tento princip řízení umožňuje, že tepelné čerpadlo EKOVY bude pracovat co nejdéle při nízké teplotě topné vody do podlahového topení a jen kratší dobu do radiátorů s horším topným faktorem.

Alternativní zdroje tepla

Do systému umíme zapojit také krbovou vložkou nebo jiný zdroj tepla na pevná paliva. Toto teplo je opět přednostně použito pro ohřev TUV a tepelné čerpadlo pak většinu doby pouze topí. Topný okruh tepelného čerpadla EKOVY je navržen tak, aby zdroj tepla na pevná paliva pracoval při dostatečně vysoké teplotě, aby nedocházelo k jeho poškozování a současně do podlahového topení šla jen odpovídající nízká teplota topné vody.

Ohřev bazénu a řízení filtrace

Tepelná čerpadla EKOVY mohou sloužit také k ohřevu bazénu a řízení filtrace bazénové vody. Řídící jednotka se postará o to, aby ohřev bazénové vody probíhal v době, kdy systém má přebytek tepla a kdy je ohřev nejefektivnější. Umí dosáhnout toho, aby filtrace probíhala v této době a minimálně po požadovanou dobu. K řízení bazénu tak již nepotřebujete žádnou další elektroniku, vše zajistí řídící jednotka tepelného čerpadla EKOVY.

Pro malé i velké domy

Můžeme vám nabídnout tepelná čerpadla v širokém rozsahu dodávaných výkonů. Od nejmenších, vhodných pro malé bungalowy s potřebou tepla okolo 11 MWh/rok, až po sestavy s několika venkovními jednotkami, které jsou vhodné pro vytápění větších objektů s potřebou tepla cca 220 MWh/rok.

Instalace namíru

Protože tepelná čerpadla EKOVY mají modulární koncepci, není problém se přizpůsobit konkrétním podmínkám a potřebám. Tím, že naše tepelná čerpadla nepotřebují akumulační nádrž, vystačíme obvykle s mnohem menším prostorem kotelny.

Přesné řízení chladivového okruhu

Venkovní jednotky tepelných čerpadel mají standardně elektronicky řízené vstřikování chladiva. Tato funkce významně zvyšuje efektivitu funkce tepelného čerpadla, protože umožňuje optimalizovat funkci chladivového okruhu ve značném rozsahu venkovních teplot.

Elektronicky řízený expanzní ventil:
elektronický expanzní ventil
  • maximalizuje účinnost
  • zjednodušuje konstrukci
  • zvyšuje spolehlivost
  • zefektivňuje odtávání námrazy
  • zjednodušuje servis

Odborný návrh tepelného čerpadla

Na základě Vašich požadavků jsme Vám schopni provést návrh nejvhodnějšího typu tepelného čerpadla. Vzhledem k velkému sortimentu našich tepelnách čerpadel (dodáváme nyní 14 různých tepelných čerpadel a každé má několik modifikací) najdeme vždy nejvhodnější typ, který při co nejnižší ceně bude mít co nejvyšší užitnou hodnotu a krátkou návratnost investice.

Ověření návrhu na simulátoru

Pokud zákazník požaduje návrh atypické sestavy tepelného čerpadla, je po provedení potřebných výpočtů sestava ověřována na simulátoru. Tento postup umožňuje provést korekci nastavení programu řídící jednotky tak, aby tepelné čerpadlo mělo požadované vlastnosti. Výsledkem simulace je také grafický výstup, na kterém je vidět reakce řídící jednotky na změny pracovních podmínek tepelného čerpadla.


Mapa webu