Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení


Řídící jednotky pro tepelné čerpadlo

Mnoho lidí si pod pojmem tepelné čerpadlo představují venkovní jednotku. Ale tepelné čerpadlo je sestava komponentů. K tomu, aby spolu dobře spolupracovaly a celá sestava tepelného čerpadla měla dobré vlastnosti slouží řídící jednotka.

Řídící jednotka musí zvládnout velký rozsah venkovních teplot a také proměnlivé požadavky na potřebu dodávaného tepla. Současně musí zajistit optimální provoz venkovní jednotky a dotopu tak, aby venkovní jednotka pracovala v co nejúspornějším režimu. Musí rozhodnout, zda je v daném okamžiku vhodné zapnout elektrický dotop a zda jej použít pro vytápění, pro ohřev teplé užitkové vody nebo pro ohřev bazénu. V podmínkách, kdy venkovní jednotka je již na hranici svých možností je např. vhodné, aby TUV pouze předehřívala a dohřev zajistil dotop, naopak pokud má venkovní jednotka přebytek výkonu, je vhodné, aby zajistila plnohodnotný ohřev teplé vody a dotop se vůbec nepoužil. V chladnějším období musí také zajistit dostatek tepla pro odmrazování.

Pokud se tepelné čerpadlo skládá z více venkovních jednotek, musí řídící jednotka zajistit jejich optimální ovládání tak, aby po co nejdelší dobu pracovaly v nejvýhodnějším režimu.

Větší řídící jednotky dovolují nezávisle ovládat dva topné okruhy.

Význam řídící jednotky z hlediska optimalizace provozu tepelného čerpadla je tak velký, že při správném návrhu celého systému lze zajistit úsporný provoz bez nutnosti akumulační nádrže, což významně snižuje pořizovací náklady, nároky na zabraný prostor a v neposlední řadě i provozní náklady v důsledku snížení tepelných ztrát.

Všechny dodávané řídící jednotky jsou vybaveny ekvitermní regulací a umožňují zcela automatický provoz topného systému.

Protože naše tepelná čerpadla pokrývají velký rozsah požadovaných výkonů, máme několik druhů řídících jednotek, optimálně přizpůsobených příslušnému typu.

Všechny naše řídící jednotky jsou kompletní sestavy vyrobené na zakázku. Součástí je montážní a uživatelská příručka a protokol o kusové zkoušce.

Následující tabulka zobrazuje jednotlivé typy tepelných čerpadel a vhodné typy řídících jednotek. V první části jsou tepelná čerpadla s ohřevem teplé užitkové vody, v druhé bez ohřevu TUV. Vhodnou řídící jednotku naleznete takto:

V oddílu "Funkce" najděte sloupec, ve kterém je X u požadovaných funkcí tepelného čerpadla. Pokud zvolíte sloupec, ve kterém není X v řádce "topné těleso" je jako dotop použit elektrokotel.

V oddílu "Tepelné čerpadlo" pak v průsečíku nalezeného sloupce a řádky zvoleného tepelného čerpadla najdete vhodnou řídící jednotku.

Funkce S ohřevem TUV
2 topné okruhy     X X             X X X X X X             X X X X X X X X
krb         X X         X X         X X X X     X X X X X X
bazén             X X         X X     X X     X X X X     X X X X
cirkulace TUV                 X X         X X     X X X X     X X X X X X
topné těleso X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
 
Tepelné čerpadlo Vhodná řídící jednotka
EKO95n Rj1c Rj1a Rj2d Rj1i Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj2d Rj1i Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a Rj3e Rj3g Rj2d Rj2a Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO135n Rj1e Rj1d Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj3e Rj3g Rj2j Rj2a Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO195n Rj1e Rj1d Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a Rj3e Rj3g Rj2j Rj2a Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO200n Rj2i Rj1i Rj2i Rj1i Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj2i Rj1i Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO240n Rj3b Rj2b Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO290n Rj3b Rj2b Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO310n Rj3b Rj2b Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO380n Rj3b Rj2b Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3b Rj2b Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g
EKO470n Rj4a Rj3d Rj4a Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4a Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f
EKO580n Rj4a Rj3d Rj4a Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4a Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f
EKO760n Rj4a Rj3c Rj4c Rj3c Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj3c Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b
 
Funkce Bez ohřevu TUV
2 topné okruhy     X X             X X X X X X             X X X X X X X X
krb         X X         X X         X X X X     X X X X X X
bazén             X X         X X     X X     X X X X     X X X X
cirkulace TUV                 X X         X X     X X X X     X X X X X X
topné těleso X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X  
 
Tepelné čerpadlo Vhodná řídící jednotka
EKO95n Rj1c Rj1a Rj1c Rj1a Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a     Rj2d Rj2a Rj2d Rj2a     Rj2d Rj2a         Rj3e Rj3g            
EKO135n Rj1e Rj1d Rj1e Rj1d Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a     Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a     Rj2j Rj2a         Rj3e Rj3g            
EKO195n Rj1e Rj1d Rj1e Rj1d Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a     Rj2j Rj2a Rj2j Rj2a     Rj2j Rj2a         Rj3e Rj3g            
EKO200n Rj1g Rj1f Rj1g Rj1f Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g         Rj3e Rj3g            
EKO240n Rj2c Rj1h Rj2c Rj1h Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g         Rj3e Rj3g            
EKO290n Rj2c Rj1h Rj2c Rj1h Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g         Rj3e Rj3g            
EKO310n Rj2c Rj1h Rj2c Rj1h Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g         Rj3e Rj3g            
EKO380n Rj2c Rj1h Rj2c Rj1h Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g Rj3e Rj3g     Rj3e Rj3g         Rj3e Rj3g            
EKO470n Rj4a Rj2e Rj4c Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f     Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f     Rj4c Rj3f         Rj4c Rj3f            
EKO580n Rj4a Rj2e Rj4c Rj3d Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f     Rj4c Rj3f Rj4c Rj3f     Rj4c Rj3f         Rj4c Rj3f            
EKO760n Rj4a Rj3i Rj4c Rj3c Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b     Rj4c Rj4b Rj4c Rj4b     Rj4c Rj4b         Rj4c Rj4b            

Základem řídící jednotky je univezální programovatelná jednotka xLogic firmy TECHNOLINE. Je to modulární systém, který lze ve značném rozsahu rozšiřovat. To nám dovoluje vytvořit vždy optimální sestavu, vzhledem k tomu, za jakých podmínek má tepelné čerpadlo pracovat a jaké všechny funkce má zajišťovat.

Lze tak:

Pomocí získaného tepla lze:

Program pro řídící jednotku byl vytvořen naší firmou. Z tohoto důvodu jsme schopni přizpůsobit činnost celého zařízení konkrétním potřebám příslušné instalace.

Regulace je nejdůležitějším komponentem, který zajišťuje, že tepelné čerpadlo bude pracovat úsporně. Kvalitní regulace není jednoduchá, takže někteří dodavatelé se snaží prodat pod názvem regulace obyčejný termostat, který neumí nic jiného než udržovat v nádrži konstantní teplotu. Jedinou správnou volbou je specializovaný regulátor, který umožňuje optimalizovat provoz tepelného čerpadla v závislosti na venkovních podmínkách.

Jak funguje řídící jednotka si můžete prohlédnout zde.


Mapa webu