Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení
Princip funkce řídící jednotky tepelného čerpadla

Úkolem řídící jednotky je zajistit optimální chod tepelného čerpadla.

Řídící jednotka určuje, které komponenty tepelného čerpadla budou pracovat a kam se bude vyrobené teplo dodávat.

Zajišťuje ekvitermní regulaci vytápění. Vypočítává potřebu tepla vzhledem k venkovním podmínkám a vyhodnocuje, zda toto teplo bylo skutečně dodáno (třeba v důsledku vysokého tarifu HDO nebo zvýšené potřebě ohřevu TUV) a případný deficit uhradí v co nejkratší možné době.

Optimalizuje provoz tak, aby se dosáhlo co nejvyššího topného faktoru.

Udržuje požadovanou teplotu v bazénu a zajišťuje spouštění filtrace na potřebnou dobu.

Optimalizuje provoz tepelného čerpadla u sestav s kotlem na pevná paliva (krbem) a zajišťuje ochranu systému před přetopením.

Umožňuje kombinovat tepelné čerpadlo a solární kolektor.

Řídící jednotka se stará o to, aby elektrický dotop byl použit jen tehdy, pokud je to opravdu nezbytně nutné.

Optimalizací provozu zajišťuje, že skutečný topný faktor se blíží teoretickému topnému faktoru naměřenému ve zkušebně.

Příklady funkce řídící jednotky

Základní řídící jednotka s řízením vytápění a ohřevu TUV Topný okruh tepelného čerpadla

Řídící jednotka s řízením vytápění, ohřevu TUV a solárního kolektoru Topný okruh tepelného čerpadla se solarnim kolektorem


Mapa webu