Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Ekvitermní regulace tepelného čerpadla

Princip ekvitermní regulace

Úkolem ekvitermní regulace je zajistit, aby ve vytápěném objektu byla požadovaná teplota, nezávisle na venkovních podmínkách. Jakmile se venkovní teplota snižuje, ekvitermní regulace zvyšuje teplotu topné vody tak, aby pokryla zvyšující se tepelné ztráty domu.

U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace velmi důležitá, protože jejím úkolem je nejen zajistit tepelnou pohodu, ale i co nejúspornější provoz.

Cena, kterou zaplatíte za 1 kWh tepla z tepelného čerpadla velmi závisí na teplotě topné vody.
Při teplotě topné vody 35°C zaplatíte za 1 kWh cca 0,70 Kč.
Při teplotě topné vody 45°C zaplatíte za 1 kWh cca 0,97 Kč.
Při teplotě topné vody 55°C zaplatíte za 1 kWh cca 1,20 Kč.
Čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější (tepelné čerpadlo dosahuje vyššího topného faktoru).

Pokud budete řídit tepelné čerpadlo termostatem v nádrži, kterou budete stále ohřívat na 55°C a pak směšovacím ventilem nastavovat požadovanou teplotu, budou Vaše náklady na elektřinu až o 70% vyšší, než by mohly být.

Z tohoto důvodu musí být ekvitermní regulace tepelného čerpadla řešena jinak. Všechno teplo, které vyrobíte je třeba někam předat a pokud již není kam, musí se venkovní jednotka vypnout. Žádný směšovací ventil není třeba, žádná akumulační nádrž není třeba. Výkon musí být v souladu s požadavkem na teplo. Ekvitermní regulace tak určuje pouze jak dlouho se bude dodávat teplo do topného systému, nejlépe do podlahového topení. Drobná akumulace je třeba jen z toho důvodu, aby tepelné čerpadlo mělo k dispozici dostatek tepla pro odstranění námrazy na výparníku. K tomuto účelu se využívá spodní část bojleru pro ohřev TUV. O tom, jak špatně nebo správně zapojit topný okruh tepelného čerpadla si můžete přečíst zde.

Součástí všech našich tepelných čerpadel je řídící jednotka, která se stará nejen o ekvitermní regulaci, ale i o optimální chod celého topného systému a o distribuci tepla do jednotlivých spotřebičů (ohřev TUV, podlahové topení, radiátory, bazén).

Princip ekvitermní regulace je nejlépe vidět na následujícím grafu: princip ekvitermni regulace
Na vodorovné ose je průměrná venkovní teplota, na svislé pak velikost korekce požadované teploty z topení vzhledem k zvolené ekvitermní křivce. Např. pro ekvitermní křivku č. 30 (světle zelená) bude při venkovní teplotě -10 °C zvýšena teplota z topení o 2 °C, při venkovní teplotě +10 °C bude snížena o 3,5 °C. Volbou správné ekvitermní křivky lze dosáhnout, že v objektu bude stálá teplota, nezávislá na venkovní teplotě.

Nastavení ekvitermní regulace

Z grafu je vidět, že všechny ekvitermní křivky se protínají v bodě, kdy je venkovní teplota 0°C. Při venkovní teplotě 0°C proto na nastavení ekvitermní křivky nezáleží.

Správný postup nastavení ekvitermní křivky je tento:

Číslo ekvitermní křivky je nutné najít zkusmo, protože každý dům je jiný, jinak zaizolovaný, z jiného materiálu a s jinou tepelnou setrvačností.


Mapa webu