Tepelná čerpadla EKOVY NORDLine

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Venkovní jednotky tepelného čerpadla NORDLine

Všechny naše tepelná čerpadla používají venkovní jednotky NORDLine v provedení monoblok. Jsou zařazeny do kategorie hermetické a protože mají množství náplně chladiva menší než 6 kg, nepodléhají roční pravidelné prohlídce chladivového okruhu. Tato skutečnost dále snižuje provozní náklady tepelného čerpadla.

Kvalita venkovních jednotek NORDLine se v nedávné době podstatně zvýšila. Byly uvedeny na trh nové typy WWBC 9,5 H-B/P, WWBC 13,5 H-B-S a WWBC 19,5 H-B-S, které jsou naplněny chladivem R410a, mají výrazně vyšší topný faktor, než starší typy a jsou velmi tiché, vzhledem ke kvalitnímu odhlučnění.

Venkovní jednotka se umísťuje v blízkosti vytápěného objektu. Je třeba zajistit volné proudění vzduchu výparníkem. Protože se při činnosti venkovní jednotky vytváří kondenzát ze vzdušné vlhkosti, je třeba zajistit jeho odvod. Obvykle se venkovní jednotka umísťuje na kovový podstavec. Umístění venkovní jednotky navrhne autorizovaná montážní firma.

Tepelná čerpadla NORDLine mají širokou podporu jak od firmy NOSRETI, tak od mnoha montážních firem na celém území naší republiky. S mnohými montážními firmami úzce spolupracujeme a mají tak od nás podklady, které jim umožňují, aby vytvořily instalaci, která co nejlépe vyhovuje potřebám zákazníka. Značka EKOVY NORDLine se tak může směle řadit ke špičkovým tepelným čerpadlům na našem trhu.

WWBC 9,5 H-B WWBC 9,5 H-B/P WWBC 13,5 H-B-S WWBC 19,5 H-B-S
Technické údaje Technické údaje Technické údaje Technické údaje
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla s venkovními jednotkami NORDLine jsou vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem.

Množství chladiva tedy není řízeno pomocí tykavky na potrubí z výparníku nebo dokonce neřízeno, jak je to u většiny klimatizací, ale ovládáno řídící jednotkou, která na základě teplot a tlaků v celém systému určí optimální otevření elektronického expanzního ventilu a tím i vhodné množství chladiva.

elektronický expanzní ventil Elektronicky řízený expanzní ventil (EEV) zařazuje tepelné čerpadlo do kvalitativně vyšší třídy.
  • Zvyšuje jeho účinnost (topný faktor), spolehlivost i životnost.
  • Zefektivňuje proces odmrazování výparníku.
  • Umožňuje nastavit optimální pracovní podmínky (přehřátí par) v závislosti na venkovních podmínkách a momentální teplotě topné vody.
  • Zajišťuje maximální využití výparníku pro odpaření chladiva (méně energie na přehřátí).
  • Zvyšuje celkovou provozní spolehlivost a prodlužuje životnost kompresoru.
Důsledkem je tedy větší úspora nákladů proti systémům s termostatickým expanzním ventilem.

Mapa webu