Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Podlahové topení

Výhody podlahového topení

Návrh podlahového topení je velmi důležitý. Je třeba zohlednit tepelné ztráty jednotlivých místností a navrhnout jednotlivé zóny tak, aby dodávaly potřebné teplo, ale současně také, aby tlakové ztráty jednotlivých zón byly vyrovnané. V kombinaci s tepelnými čerpadly je důležité, aby tlaková ztráta podlahového topení byla dostatečně nízká. Tím je zajištěn potřebný průtok vody podlahovým topením a tedy malý teplotní spád mezi začátkem a koncem zón. Tak se dosáhne rovnoměrného výkonu a současně co nejnižší teploty topné vody. To má významný vliv na topný faktor tepelného čerpadla.


Z čeho se skládá?

Topná voda se ze zdroje tepla přivádí do rozdělovače. Jeho úkolem je rozdělit topnou vodu do jednotlivých zón. Každá zóna je vybavena regulačním ventilem, který umožňuje optimálně nastavit výkon příslušné zóny podlahového topení. Pokud je podlahové topení použito ve vícepodlažních budovách je instalován obvykle v každém podlaží samostatný rozdělovač.

Rozdělovač pro podlahové topení

Skříň rozdělovače je možné umístit do otvoru ve zdi nebo připevnit na zeď. Jednotlivé segmenty rozdělovače lze skládat a tím vytvořit rozdělovač o potřebném počtu vývodů. Na horním modulu jsou navíc regulátory, sloužící k vyrovnání rozdílných tlakových ztrát jednotlivých zón. Na koncích obou částí rozdělovače jsou umístěny automatické odvzdušňovací ventily.

Zóny podlahového topení jsou vytvořeny z velmi kvalitní třívrstvé trubky PEX-AL-PEX. Hlavní výhodou této trubky je stoprocentní kyslíková bariéra.

1 - vnitřní vrstva PEX (síťovaný polyetylén), 2 - hliníková vrstva, 3 - vnější vrstva PEX, 4 - lepidlo

Trubka podlahového topení

Trubky se pokládají na podlahový polystyrén, překrytý izolační folií. Okolo stěn je položen obvodový dilatační pás s folií, která se slepí s podkladovou folií. Tím je vytvořena téměř vodotěsná "vanička". Podlahové topení se potom zalije betonem s plastifikátorem nebo anhydritem.

Dilatační páska podlahového topení

V místech, kde lze předpokládat zvýšený únik tepla, jako jsou např. francouzská okna, je třeba, aby trubky, které tvoří podlahové topení byly položeny hustěji. Trubky podlahového topení se většinou pokládají tak, aby vznikla dvojitá šroubovice. Výhodou tohoto způsobu montáže je, že začátek i konec zóny je vždy ve stejném místě a tedy se snadno zapojí do rozdělovače a současně střídání začátku a konce trubky v ploše umožní rovnoměrnější rozdělení tepla.

Podlahové topení

Trubky jsou na polystyrén upevněny pomocí příchytek.

Příchytka podlahového topení

Tento způsob upevnění zajišťuje nejlepší zalití trubek a tím maximální schopnost předání tepla. Současně umožňuje vytvořit libovolné tvary rozložení trubek, což je důležité zvláště v členitých a tvarově nepravidelných prostorách.

Od použití systémových desek jsme upustili. Sice usnadňují pokládku trubek, ale zbytečně zvyšují cenu za podlahové topení a zhoršují přestup tepla.


Mapa webu