Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Topný faktor tepelného čerpadla

Topný faktor (COP = Coefficient of Performance) je bezrozměrné číslo, které můžeme přirovnat k účinnosti, udávané běžně u ostatních zdrojů tepla. Je to poměr dodaného tepla a odebrané elektrické energie. Mnoho firem uvádí topný faktor samotné venkovní jednotky. Pro stanovení úspory je ale důležitý celkový topný faktor, tedy včetně spotřeby oběhových čerpadel, řízení a především včetně elektrického (nebo jiného) dotopu. Pro měření topného faktoru jsou stanoveny teploty (nasávaného vzduchu a topné vody), při kterých tepelné čerpadlo pracuje. V praxi ale celé tepelné čerpadlo pracuje během roku za značně proměnných podmínek. Důležitý je proto topný faktor, kterého zařízení dosahuje jako celek. V našich kalkulacích proto vždy vycházíme z topného faktoru venkovní jednotky při dané teplotě, potřebě tepla při této teplotě a průměrného rozložení venkovních teplot během roku. Skutečný topný faktor je pak stanoven jako vážený průměr takto získaných hodnot topného faktoru.

Zkusme se podívat na hlediska, která ovlivňují topný faktor:

Pro ty, kdo se chtějí o topné faktoru a především o dalších souvislostech s instalací a provozem tepelného čerpadla dozvědět ještě více, doporučujeme články na TZB-INFO

především pak závěr v posledním článku. Doporučujeme prohlédnout si také tabulku, ze které je zřejmé, že není rozumné předimenzovat výkon samotného tepelného čerpadla, protože to v konečném důsledku vede k zvýšení pořizovacích nákladů a jen k nepatrnému snížení provozních nákladů.


Mapa webu