Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2d

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO95 a EKO95n.

Může ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC38HB, WWBC95HB a WWBC95HBP

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá dotopová jednotka 6 kW.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Zajišťuje ohřev bazénu pomocí bazénového výměníku a řízení filtrace bazénu.

Dovoluje řídit dva topné okruhy nebo zapojit do systému teplovodní krbovou vložku a řídit zapínání oběhového čerpadla krbu.

Dovoluje ovládat čtyři třícestné ventily, zajišťujících úsporný ohřev teplé užitkové vody, bazénu a dvou topných okruhů nebo tři třícestné ventily a oběhové čerpadlo krbu.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány sedmi teploměry.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2d vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2d

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s bazénem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s bazénem a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s dvěma topnými okruhy a bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s dvěma topnými okruhy a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s dvěma topnými okruhy, krbem a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s krbem a akumulační nádrží

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n se solárním kolektorem a dvěma topnými okruhy

Topný okruh se solárním kolektorem

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n se solárním kolektorem a bazénem

Topný okruh se solárním kolektorem

Mapa webu