Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Oběhové čerpadlo

Úkolem oběhového čerpadla je zajistit transport topné vody v systému tepelného čerpadla. K tomu, aby tepelné čerpadlo pracovalo co nejefektivněji je třeba zajistit poměrně velký průtok topné vody. Protože některé součásti topného okruhu, především kondenzátor venkovní jednotky, ale i podlahové topení mají poměrně velký hydraulický odpor, je třeba použít dostatečně výkonné oběhové čerpadlo. V okruzích tepelných čerpadel jsou proto nevhodná v současnosti mnohde doporučovaná "ekonomická" oběhová čerpadla s regulací výkonu. Přestože tato oběhová čerpadla mají menší spotřebu, než klasická oběhová čerpadla, dojde v důsledku zhoršeného průtoku topné vody k vyššímu teplotnímu spádu na kondenzátoru venkovní jednotky, k větší spotřebě kompresoru a k jeho většímu namáhání. V konečném důsledku je tak úspora na příkonu oběhového čerpadla mnohem menší, než zvýšená spotřeba venkovní jednotky a zhoršený topný faktor. Použití těchto "ekonomických" oběhových čerpadel je z tohoto důvodu neekonomické. V případě větších hydraulických odporů proto u některých typů venkovních jednotek používáme dvou oběhových čerpadel, jednoho na vstupu do venkovní jednotky, kde překonává hydraulický odpor kondenzátoru a druhého na vstupu do topného systému.

Oběhové čerpadlo










Mapa webu