Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1h

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n.

Může ovládat dvě třífázové venkovní jednotky WWBC95HBP, WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj1h vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1h

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO290n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO290n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO310n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO380n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu