Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj3j

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelné čerpadlo EKO760n.

Může současně ovládat čtyři třífázovoé venkovní jednotky WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Umožňuje ovládat cirkulaci TUV a zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát z oběhu TUV.

Dovoluje ovládat čtrnáct zónových ventilů, zajišťující úsporný ohřev teplé užitkové vody.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí šesti teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rjj vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x40A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj3j

Tepelné čerpadlo EKO760n používá čtyři venkovní jednotky. Jednotka A slouží přednostně pro ohřev TUV, jednotka D pro vytápění. Jednotka B a C může v tomto případě pracovat jak pro ohřev TUV, tak pro vytápění. V případě potřeby ale mohou všechny čtyři jednotky pracovat pro vytápění nebo ohřev TUV.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO760n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO760n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu