Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1i

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO95n a EKO200n.

Může ovládat jednu nebo dvě jednofázové venkovní jednotky WWBC95HBP

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel. Tento elektrokotel musí mít vlastní přívod napájení a umožňovat ovládání např. signálem HDO, protože řídící jednotka není vybavena stykačem pro spínání těles elektrokotle. Řídící jednotka neumožňuje samostatně ovládat oběhové čerpadlo OC_TCA. Proto musí být použit elektrokotel, který má vlastní oběhové čerpadlo.

Dovoluje ovládat čtyři třícestné ventily, zajišťující úsporný ohřev teplé užitkové vody a dva dvoucestné zónové ventily, zajišťující přepínání dvou topných okruhů.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány šesti teploměry.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj1i vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x20A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1i

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO200n s cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO200n s dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s aku bez TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95n s krbem a aku bez TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu