Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2c

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n.

Může ovládat dvě třífázové venkovní jednotky WWBC95HBP, WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel bez stykače.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2c vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2c

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO240n, EKO290n, EKO310n a EKO380n se dvěma topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu