Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2e

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO470n a EKO580n.

Může ovládat tři třífázové venkovní jednotky WWBC95HBP, WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí tří teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2e vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x40A/B.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2e

Topný okruh tepelného čerpadla EKO470n a EKO580n

Topný okruh tepelného čerpadla

Mapa webu