Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Elektrokotel

Elektrokotel se využívá v době extrémních mrazů jako přídavný zdroj tepla. Elektrokotel může sloužit jak pro dohřev teplé užitkové vody, tak pro vytápění. Protože činnost elektrokotle je ovládána řídící jednotkou, jsou pro použití v tepelných čerpadlech nejvhodnější jednoduché elektrokotle, které obsahují pouze bezpečnostní prvky a stykače.

Elektrokotel s příslušnými bezpečnostními prvky

Výhodou tohoto elektrokotle je nízká pořizovací cena a 1" připojovací potrubí, což zajišťuje malou tlakovou ztrátu elektrokotle.

V případě, že je třeba použít jiný typ elektrokotle, je třeba ověřit, zda kotel má dostatečně malou tlakovou ztrátu a to i v době, kdy elektrokotel nepracuje. Mnohé elektrokotle mají vestavěné vlastní oběhové čerpadlo, ale jen 3/4" šroubení. I tyto typy lze použít, ale je třeba je přemostit 1" zpětnou klapkou. V tomto případě topná voda, kterou pohání hlavní oběhové čerpadlo prochází částečně přes elektrokotel a částečně přes pootevřenou zpětnou klapku. Tím je zajištěn dostatečný průtok. Pokud je v činnosti i oběhové čerpadlo tohoto elektrokotle, může se stát, že průtok vody elektrokotlem natolik vzroste, že zpětná klapka se uzavře. Obě oběhová čerpadla si tak pomáhají a nemůže dojít k situaci, že se vzájemně přetlačují, jako při paralelním zapojení obou zdrojů tepla.


Mapa webu