Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2n1

Tato řídící jednotka může ovládat jednofázové i třífázové venkovní jednotky SMH-60IRB, SMH-100IRB a SMH-160IRB

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Dovoluje ovládat tři zónové ventily, zajišťující ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

Teploty v systému jsou snímány pomocí desíti teploměrů.

Řídící jednotka Rj2n1 vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x32A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj2n1

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla se čtyřmi topnými okruhy, krbem, aku nádrží a cirkulací TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla se třemi topnými okruhy, krbem, aku nádrží, cirkulací TUV a bazénem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla se čtyřmi topnými okruhy, krbem, aku nádrží, cirkulací TUV a dvěma venkovními jednotkami

Ve schématu jsou zakresleny všechny možné polohy ventilu SPR

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla se třemi topnými okruhy, krbem, aku nádrží, cirkulací TUV, bazénem a dvěma venkovními jednotkami

Ve schématu jsou zakresleny všechny možné polohy ventilu SPR

Topný okruh tepelného čerpadla

Přestože venkovní jednotky obsahují výkonné, elektronicky řízené oběhové čerpadlo, může být, především při použití podlahového topení, které má velkou tlakovou ztrátu, vhodné použít přídavné oběhové čerpadlo.

Čerpadla provozujeme vždy na maximální výkon. Nemá smysl omezovat výkon z důvodu snížení spotřeby elektrického proudu. Řídící jednotka si přídavné oběhové čerpadlo zapne, pokud to bude vhodné.


Mapa webu