Tepelná čerpadla EKOVY

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla pro vytápění, ohřev TUV a solární kolektor

Následující příklad popisuje činnost řídících jednotek


V tomto zapojení je základní topný okruh doplněn solárním kolektorem. Solární kolektor může dodávat teplo nejen pro ohřev TUV, ale může pomáhat i vytápění a ohřevu bazénu. Tím je dosaženo maximálního využití solárního kolektoru a co největší úspory nákladů.

Na vodorovné ose je čas po 20ti minutách, na svislé ose naměřené teploty v jednotlivých bodech tepelného čerpadla. Grafem lze pomocí posuvníku pohybovat ve vodorovném směru.

Červená křivka je teplota na výstupu venkovní jednotky.
Světle fialová křivka je teplota TUV v bojleru.
Tmavě fialová křivka je teplota na solárním kolektoru.
Světle modrá křivka je teplota topné vody z vytápěného objektu.
Tmavě modrá křivka je požadovaná teplota topné vody z vytápěného objektu po korekci ekvitermní regulací a zohlednění úsporných režimů.
Tmavě zelená křivka je okamžitá venkovní teplota.
Světle zelená křivka je průměrná venkovní teplota.
Silná světle červená čára je činnost venkovní jednotky.
Slabá černá čára je provoz v režimu ohřev teplé užitkové vody (TV2).
Slabá světle hnědá čára je průtok topné vody přes horní výměník bojleru (TV1).

Silná tmavě červená čára je činnost dotopu.
Slabá světle hnědá čára je přepnutí ventilu TVKOL na průtok vody solárním kolektorem.
Silná černá čára je nízký tarif elektrické energie HDO.
Žlutá křivka je hodnota výstupu PI regulátoru, který vyhodnocuje množství tepla, které mělo být dodáno do topení a které je skutečně dodáno.


Na začátku měření v 9:00 je v bojleru voda o teplotě 43,5°C a teplota z vytápěného objektu je 22°C. V dolní části bojleru je pak teplota cca 37°C (není zobrazeno). Proto dojde k zapnutí venkovní jednotky. Na chvilku začne protékat voda přes solární kolektor, ale jeho výkon je zatím tak malý, že by se topná voda v kolektoru naopak ochladila. Proto se v 9:01 průtok kolektorem přeruší. Teplota z venkovní jednotky stoupá, ale stoupá také teplota na kolektoru. V 9:05 již teplota na kolektoru stoupne natolik, že je výhodnější přes něj pouštět topnou vodu. Kolektor proto poněkud zvýší teploty vody z venkovní jednotky. Nejprve se ohřívá dolní část bojleru. V 9:17 překročí teplota vody z kolektoru teplotu TUV v bojleru. Proto se přepne třícestný ventil TV1 do horní polohy a začne ohřev horní části bojleru. Je vidět jak teplota vody v bojleru (fialová) začne stoupat. V 9:32 se vypne venkovní jednotka a systém se přepne do režimu vytápění. V 10:15 již bylo do topení dodáno dostatečné množství tepla a proto je nadále energie ze solárního kolektoru dodávána do bojleru. Teplota v bojleru stoupá, až ve 14:30 zkončí dopolední úsporný režim topení a dojde k přepnutí na vytápění. V 16:04 bylo do topení dodáno dostatečné množství tepla. Systém se opět přepne na ohřev TUV, ale teplota na kolektoru je příliš nízká, takže se zastaví oběhové čerpadlo. V 16:06 na chvilku zapne oběhové čerpadlo, ale teplota kolektoru rychle poklesne. Tento režim trvá až do 18:00, kdy již kolektor nedokáže ohřát ani sám sebe a oběhovka se definitivně zastaví. V 18:40 se zavře i TVSOL, aby se systém neochlazoval samotíží. Celou noc se nic významného neděje až do 5:00, kdy zkončí noční úsporný režim. Zapne se oběhové čerpadlo a protože bojler je nahřát z předchozího dne, přepne se TV1 do horní polohy a teplo je pomocí horního výměníku předáváno do topení. Protože výměník má poměrně značnou schopnost předání tepla, je TV1 periodicky přepínán do dolní a horní polohy, aby do topení nepřišla příliš horká voda. V 5:13 již teplota v bojleru natolik poklesne, že se oběhové čerpadlo zastaví. Protože okolo trubek horního výměníku se užitková voda významně ochladila, trvá chvíli, než se samotíží obsah promíchá a z dolní části se dostane nahoru teplejší voda. Proto teplota v bojleru poněkud stoupne. I tento jev se několikrát opakuje. Přibližně v 7:00 začne stoupat teplota na solárním kolektoru. V 7:50 se otevře TVKOL a periodicky zapíná oběhové čerpadlo, až v 8:59 je již výkon kolektoru natolik velký, že oběhové čerpadlo běží stále. Ve 12:10 již bylo do topení dodáno dost tepla a kolektor nyní začne dodávat teplo do bojleru. Protože voda nyní neprotéká topením je proveden v 13:20 krátký test vratné vody, kdy se odhadnutá teplota zpětné vody z topení TzTop 25,4°C srovná na skutečnou 25,2°C. Do 14:30 probíhá ohřev v bojleru. V tuto dobu zkončí úsporný dopolední režim topení a proto dojde k přepnutí na vytápění. Současně je využita i část tepla naakumulovaného v bojleru. V 15:44 se obnoví ohřev bojleru, v 16:59 proběhne test vratné vody a v 18:17 již kolektor nedodává žádný výkon.


Mapa webu