Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj2n

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO95, EKO135 a EKO195.

Může ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC95HBP a třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel nebo plynový kotel.

Dovoluje ovládat dva zónové ventily, zajišťující ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

Jako doplněk lze připojit dva prostorové termostaty. Pro obvyklou činnost řízení vytápění pomocí ekvitermní regulace nejsou tyto termostaty nutné.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Samozřejmostí je vstup pro signál HDO.

Řídící jednotka Rj2n vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1nd

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 s dvěma topnými okruhy a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 s dvěma topnými okruhy, krbem a akunádrží

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 se třemi topnými okruhy a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 se třemi topnými okruhy a dvěma plynovými kotli

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 se čtyřmi topnými okruhy

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 se čtyřmi topnými okruhy a krbem

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO200 s dvěma topnými okruhy, krbem a dvěma venkovními jednotkami

Topný okruh tepelného čerpadla

Je velmi důležité použít dostatečně výkonné oběhové čerpadlo, které zajistí potřebný průtok topné vody. EKO95 potřebuje obvykle čerpadlo typu 25/6, pro EKO135 doporučujeme typ 25/8 a pro EKO195 nejlépe dva kusy 25/7 nebo 25/8. Druhé čerpadlo se zapojuje tak, že tlačí vodu směrem do venkovní jednotky, tedy do zpátečky studené vody. Výhodou tohoto řešení je, že jedno čerpadlo kompenzuje tlakovou ztrátu topného systému a druhé tlakovou ztrátu výměnníku (kondenzátoru) ve venkovní jednotce. Tím je dosaženo přibližně stejného tlaku v celém systému.

Vhodná oběhová čerpadla jsou např. OHI 25-60 a OHI 25-80

Čerpadla provozujeme vždy na maximální výkon. Nemá smysl omezovat výkon z důvodu snížení spotřeby elektrického proudu. Zhoršený průtok vody způsobí mnohem větší ztrátu výkonu venkovní jednotky, než je získaná úspora na spotřebě oběhového čerpadla.


Mapa webu