Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Řídící jednotka tepelného čerpadla Rj1ka

Tato řídící jednotka je vhodná pro tepelná čerpadla EKO95, EKO135 a EKO195.

Může ovládat jednofázovou venkovní jednotku WWBC95HBP a třífázové venkovní jednotky WWBC135HBS a WWBC195HBS

Je vybavena ekvitermní regulací teploty a pokročilými mechanismy, umožňujícími na základě získaných informací optimalizovat provoz tepelného čerpadla tak, aby se dosáhlo co nejekonomičtějšího režimu.

Jako dotop se předpokládá elektrokotel.

Dovoluje ovládat dva zónové ventily, zajišťující ohřev teplé užitkové vody a vytápění.

Teploty v systému jsou snímány pomocí čtyř teploměrů.

Řídící jednotka Rj1na vyžaduje třífázový nadřazený jistič 3x25A/C.

Řídící jednotka pro tepelná čerpadla Rj1na

Jak tato řídící jednotka funguje, si můžete prohlédnout zde.

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95

Topný okruh tepelného čerpadla

Topný okruh tepelného čerpadla EKO95 s dvěma topnými okruhy bez ohřevu TUV

Topný okruh tepelného čerpadla

Je velmi důležité použít dostatečně výkonné oběhové čerpadlo, které zajistí potřebný průtok topné vody. EKO95 potřebuje obvykle čerpadlo typu 25/6 nebo 25/7

Vhodná oběhová čerpadla jsou např. OHI 25-60 a OHI 25-80

Čerpadla provozujeme vždy na maximální výkon. Nemá smysl omezovat výkon z důvodu snížení spotřeby elektrického proudu. Zhoršený průtok vody způsobí mnohem větší ztrátu výkonu venkovní jednotky, než je získaná úspora na spotřebě oběhového čerpadla.


Mapa webu