Tepelná čerpadla vzduch voda

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení


Řídící jednotky pro tepelné čerpadlo s invertorovou venkovní jednotkou Sinclair

Mnoho lidí si pod pojmem tepelné čerpadlo představuje venkovní jednotku. Ale tepelné čerpadlo je sestava komponentů. K tomu, aby spolu dobře spolupracovaly a celá sestava tepelného čerpadla měla dobré vlastnosti slouží řídící jednotka.

Řídící jednotka musí zvládnout velký rozsah venkovních teplot a také proměnlivé požadavky na potřebu dodávaného tepla. Současně musí zajistit optimální provoz venkovní jednotky a dotopu tak, aby venkovní jednotka pracovala v co nejúspornějším režimu. Musí rozhodnout, zda je v daném okamžiku vhodné zapnout elektrický dotop a zda jej použít pro vytápění, pro ohřev teplé užitkové vody nebo pro ohřev bazénu. V podmínkách, kdy venkovní jednotka je již na hranici svých možností je např. vhodné, aby TUV pouze předehřívala a dohřev zajistil dotop, naopak pokud má venkovní jednotka přebytek výkonu, je vhodné, aby zajistila plnohodnotný ohřev teplé vody a dotop se vůbec nepoužil. V chladnějším období musí také zajistit dostatek tepla pro odmrazování.

Pokud se tepelné čerpadlo skládá z více venkovních jednotek, musí řídící jednotka zajistit jejich optimální ovládání tak, aby po co nejdelší dobu pracovaly v nejvýhodnějším režimu.

Větší řídící jednotky dovolují nezávisle ovládat více topných okruhů, bazén, kotel na pevná paliva nebo až 4 venkovní jednotky.

Význam řídící jednotky z hlediska optimalizace provozu tepelného čerpadla je tak velký, že při správném návrhu celého systému lze zajistit úsporný provoz bez nutnosti akumulační nádrže, což významně snižuje pořizovací náklady, nároky na zabraný prostor a v neposlední řadě i provozní náklady v důsledku snížení tepelných ztrát.

Všechny dodávané řídící jednotky jsou vybaveny ekvitermní regulací a umožňují zcela automatický provoz topného systému.

Protože naše tepelná čerpadla pokrývají velký rozsah požadovaných výkonů, máme několik druhů řídících jednotek, optimálně přizpůsobených příslušnému typu.

Všechny naše řídící jednotky jsou kompletní sestavy vyrobené na zakázku. Součástí je montážní a uživatelská příručka a protokol o kusové zkoušce.

Základem řídící jednotky je univezální programovatelná jednotka xLogic firmy TECHNOLINE. Je to modulární systém, který lze ve značném rozsahu rozšiřovat. To nám dovoluje vytvořit vždy optimální sestavu, vzhledem k tomu, za jakých podmínek má tepelné čerpadlo pracovat a jaké všechny funkce má zajišťovat.

Lze tak:

Pomocí získaného tepla lze:

Program pro řídící jednotku byl vytvořen naší firmou. Z tohoto důvodu jsme schopni přizpůsobit činnost celého zařízení konkrétním potřebám příslušné instalace.

Regulace je nejdůležitějším komponentem, který zajišťuje, že tepelné čerpadlo bude pracovat úsporně. Kvalitní regulace není jednoduchá, takže někteří dodavatelé se snaží prodat pod názvem regulace obyčejný termostat, který neumí nic jiného než udržovat v nádrži konstantní teplotu. Jedinou správnou volbou je specializovaný regulátor, který umožňuje optimalizovat provoz tepelného čerpadla v závislosti na venkovních podmínkách.

Jak funguje řídící jednotka si můžete prohlédnout zde.


Mapa webu