Tepelná čerpadla EKOVY NORDLine

Mapa webu
Tepelná čerpadla, podlahové topení

Tepelné čerpadlo a solární kolektor

Použití solárního kolektoru v kombinaci s tepelným čerpadlem má určité zvláštnosti. Energie z tepelného čerpadla je velmi levná. 1 kWh tepla Vás stojí cca 0,9 Kč. Z 1 m2 solárního kolektoru můžeme za vhodných podmínek získat ročně cca 250 kWh. Jinak řečeno solární kolektor o ploše 1 m2 dodá za rok tepelnou energii, za kterou z tepelného čerpadla zaplatíme cca 225 Kč.

K tomu, aby se vyplatilo doplnit tepelné čerpadlo solárním kolektorem je třeba splnit následující podmínky:

  1. přidání solárního kolektoru nesmí příliš zvýšit pořizovací cenu topného systému
  2. v době, kdy dodává solární kolektor největší výkon musí být pro tento výkon využití

První podmínku splníme tak, že využijeme všechny součásti, které jsou potřebné pro tepelné čerpadlo s minimem doplňků, nutných pro solární kolektor.

Druhou podmínku tak, že nainstalujeme rozumně velký solární kolektor, jehož výkon využijeme především pro ohřev TUV a ohřev bazénu, v přechodném období částečně i pro vytápění.

Pro tepelné čerpadlo monoblok i solární kolektor potřebujeme naplnit systém nemrznoucí směsí. Směs vhodná do solárního kolektoru může být použita i v topném okruhu tepelného čerpadla. Pokud tedy bude topný okruh společný, nepotřebujeme žádný výměník a teplo ze solárního kolektoru se bude předávat s maximální efektivitou.

Tepelné čerpadlo i solární kolektor potřebují řízení. Je proto optimální mít řídící jednotku, která se stará o oba zdroje tepla a umí využít odlišných vlastností solárního kolektoru a tepelného čerpadla. To splňuje např. naše řídící jednotka Rj2d.

Oběhové čerpadlo je poměrně významnou cenovou položkou při použití solárního kolektoru. Proto je třeba využít již nainstalované oběhové čerpadlo.

Po analýze všech těchto skutečností jsme vytvořili zapojení topného okruhu, kde pro doplnění tepelného čerpadla solárním kolektorem potřebujete navíc pouze jeden třícestný ventil.

Topný okruh se solárním kolektorem

V tomto zapojení umí řídící jednotka Rj2d obsluhovat také dva nezávislé topné okruhy (podlahovka a radiátory) se samostatnou ekvitermní křivkou. Pochopitelně pokud to není třeba, nemusí být dva topné okruhy použity a lze vypustit třícestný ventil TO2.


Mapa webu